Onze diensten

Boekhouding :

 • Het voeren van uw boekhouding;
 • Het opstellen van tussentijdse boekhoudkundige situaties;
 • Het jaarlijks afsluiten van het boekjaar;
 • Het uitwerken van de jaarrekeningen en hun publicatie bij de Belgische Nationale Bank;
 • Reporting;

Bedrijfsmanagement :

 • Het opstellen van het scorebord;
 • Het uitwerken van het budget en het liquiditeitsplan;
 • Het analyseren van de op basis van uw boekhouding vastgelegde ratio’s;
 • Het voeren van een analytische boekhouding;

Fiscaliteit :

 • Het indienen van periodieke aangiften (maandelijks of per kwartaal) voor de btw;
 • Formalités administratives auprès de l’administration de TVA
 • Administratieve formaliteiten bij de btw-administratie;
 • Aangiften voor de vennootschapsbelasting;
 • Aangiften voor de rechtspersonenbelasting (VZW);
 • Aangiften voor de belasting van niet-inwoners;
 • Optimalisering van de bezoldigingen van bedrijfsleiders en loontrekkenden;
 • Fiscale optimalisering van uw onderneming of van uw zelfstandige activiteit;
 • Bijstand en vertegenwoordiging ten aanzien van de fiscale administratie en bij controles;
 • Adviesverlening over fiscaal recht, vennootschapsrecht, sociaal recht en boekhoudwetgeving;

Oprichting van een onderneming :

 • Het voorafgaand verifiëren van uw basiskennis inzake management en uw toegang tot het beroep;
 • Bepalen of uw bedrijfsplan haalbaar is aan de hand van de uitwerking van het financieel plan. Wij verbinden ons ertoe om u in te lichten over de verantwoordelijkheid die u als oprichter draagt naar aanleiding van de oprichting van uw onderneming;
 • Nalezen van het ontwerp van de statuten van uw onderneming;
 • Inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
 • Registratie van uw onderneming bij de btw-administratie;
 • Toetreding tot het sociaal verzekeringsfonds van uw keuze

Als u een zelfstandige activiteit wenst te starten, dan begeleiden wij u graag bij de volgende stappen :

 • Het voorafgaand verifiëren van uw basiskennis inzake management en uw toegang tot het beroep;
 • Inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
 • Registratie van uw onderneming bij de btw-administratie;
 • Toetreding tot het sociaal verzekeringsfonds van uw keuze;

Newsletter

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en profiteer van ons laatste nieuws, belasting- en boekhoudnieuws.

Neem contact met ons op voor eventuele aanvullende vragen.

Pierre Seret
Comptable-fiscaliste agréé IPCF
Gérant Seret & Associés SCPRL

Boulevard Saint-Michel 65/6 - 1040 Etterbeek

Chaussée de Hal 48 - 1640 Rhode-Saint-Genèse

+32 (0) 474 43 53 68

info@seret-associes.be